İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

01
ADAY ADAYLARININ SEÇİM KILAVUZUNA RİAYET ETMESİ

Aday adaylığı süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyallerin çerçevesi bu kılavuzda yer almaktadır. 

Aday adaylarımız bu çerçevenin dışına çıkmamalıdır.

Aday adaylarımızın kullanacağı her türlü tanıtım materyallerinde vaatlerini nereye yazacağı, görsellerini nereye koyacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 

02
KULLANILAN DOKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN SAĞLANMASI

Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanlar, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında Ak Parti kurumsal kimlik kılavuzunun esas alınarak takip edilmesi gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanlar basılmamalı ve dağıtılmamalıdır.

 

03
KULLANILACAK MATERYALLERDE ESTETİK DÜZEY VE ALGILANABİLİRLİĞİN YÜKSEK OLMASI

Aday adaylarının kullanacağı materyallerin estetik düzey ve algılanabilirliğinin yüksek olması, aday adaylarının imajına olumlu katkı sağlayacağı gibi, hedef kitlenin de partiyi “düzenli, disiplinli” bir parti olarak algılamasını mümkün kılacaktır.

 

04
TARTIŞMALARDAN KAÇINMAK

Aday adaylarının seçim sürecinde üzerinde durması gereken en önemli konulardan biri, güler yüzlü olmak ve tartışmaya girmemektir. Aday adaylarımız bu konuda çok dikkatli olmalıdır. 

İnsan ilişkilerinde samimiyet, içtenlik, yapmacık olmayan sıcak tavırlar her zaman olumlu sonuçlar verir. Her insanı tanımak için önce onu dinlemek gerekir ve her insan aşağılanmaksızın görüşünü açıklayabilme hakkına sahip olmalıdır. Zedeleyici, suçlayıcı olmadan anlaşmaya, uzlaşmaya çalışmak, görüş ayrılıklarını yapıcı bir şekilde belirtmek, kimseyi utanç duyacağı bir duruma sokmamak gerekir.

Başkalarının saygı duyduğu, değer verdiği düşünceleri, inanışları olduğu göz önünde tutulmalı, bize ters olan düşünceler karşısında esnek ve hoşgörülü davranılmalıdır. İtici hareketlerden uzak durulmalı, karşı tarafa karşı tahammüllü olunmalıdır.
Diğer kişilerle ilişkilerimizde bütünlük, sevgi, dürüstlük içinde o kişilerin yaşadığı gerçeği görmek, algılamak ve buna göre yorumlamak gerekir. Yeni fikir ve önerilere rahat, telaşsız ve sakin bir şekilde açık olunmalıdır. Görüşlere katılmamak ayrı, yanlış ilan etmek ayrıdır.

Ben biliyorum havası uyandırılmamalı, aşırılığa kaçmadan ölçülü davranılmalıdır. İnsanların ne olmalarını istememiz değil, ne olduklarını bilmemiz önemlidir.

Karşımızdaki insanlara yakınlaşabilmemizin yolu, onların hayatının bir parçası olduğumuzu sergilemekten geçer. Bunu hissetmelerini sağlayacak şey içtenlik ve samimiyettir.

DAHA FAZLA YÜKLE